FANDOM


Krzyżówki potworów: Edit

Kulka + Osa Szczęścia = Ogromny Chrząszcz
Kulka + Ogromny Chrząszcz = Tłusty Krab
Kulka + Tłusty Krab = Wielka Tarantula
Kulka + Wielka Tarantula = Pająk Wodny
Kulka + Pająk Wodny = Ogromny Chrząszcz
Kulka + Ślimak Pustelnik = Wielka Tarantula
Kulka + Pchła = Ogromny Chrząszcz
Kulka + Tysiącnoga = Ogromny Chrząszcz
Osa Szczęścia + Ślimak Pustelnik = Kulka
Osa Szczęścia + Ogromny Chrząszcz = Kulka
Osa Szczęścia + Wielka Tarantula = Kulka
Osa Szczęścia + Tłusty Krab = Kulka
Osa Szczęścia + Pająk Wodny = Kulka
Osa Szczęścia + Pchła = Kulka
Osa Szczęścia + Tysiącnoga = Kulka -.-
Ślimak Pustelnik + Ogromny Chrząszcz = Osa Szczęścia
Ślimak Pustelnik + Wielka Tarantula = Osa Szczęścia
Ślimak Pustelnik + Tłusty Krab = Osa Szczęścia
Ślimak Pustelnik + Pająk Wodny = Osa Szczęścia
Ślimak Pustelnik + Pchła = Osa Szczęścia
Ślimak Pustelnik + Tysiącnoga = Osa Szczęścia
Ogromny Chrząszcz + Wielka Tarantula = Pchła
Ogromny Chrząszcz + Tłusty Krab = Wielka Tarantula
Ogromny Chrząszcz + Pająk Wodny = Wielka Tarantula
Ogromny Chrząszcz + Pchła = Wielka Tarantula
Ogromny Chrząszcz + Tysiącnoga = Wielka Tarantula
Wielka Tarantula + Tłusty Krab = Pająk Wodny
Wielka Tarantula + Pająk Wodny = Tłusty Krab
Wielka Tarantula + Pchła = Ogromny Chrząszcz
Wielka Tarantula + Tysiącnoga = Ogromny Chrząszcz
Tłusty Krab + Pająk Wodny = Tysiącnoga
Tłusty Krab + Pchła = Ślimak Pasożyt
Tłusty Krab + Tysiącnoga = Pająk Wodny
Pająk Wodny + Pchła = Konik Polny
Pająk Wodny + Tysiącnoga = Tłusty Krab
Pchła + Tysiącnoga = Pająk Wodny